Om oss

Vi er ei gruppe som ikkje ønskjer meir gjennomgangstrafikk i Førde sentrum. Framtidas Førde bør tilretteleggast for mjuke trafikantar, ikkje stadig fleire bilar. Den planlagde Førdepakken med 4400 bilar i døgnet forbi aldersheimen i tillegg til bilbru over Jølstra ved Førdehuset, er eit stort steg i feil retning etter vårt syn. Vi vil gjerne ha deg med på laget for å sikre eit grønare Førde i framtida.