Kategorier
Nyheter

Hallo Jenny

Av Kjartan Myklebust, forfattar, Førde

Tidlegare var du medlem og leiar av Bygningsrådet i Gaular. Eg reknar med at det då på den tida var ein del fokus på (og samtaler om) tettstad-analysar, om korleis ein kunne få til – forbetre – sentrumsmiljø.

Kategorier
Nyheter

Førdepakken og E39

Av Helge Normann Ottesen, Pensjonist, Førde

Det står eit interessant intervju med Oddleiv Apneseth i Firda laurdag 18.07. om hans meining om Førde si utvikling og endring – etter at han var med på å kåre Førde som landets styggaste tettstad i 1988.