Kategorier
Nyheter

Gjennomgangstrafikken slusa inn i Langebruvegen og vidare over Indre Øyrane mot riksveg 5, må vere den største galskap i nyare tid.

Av Odd Skrede, Førde

Få gjennomgangstrafikken i tunnel(ar) utom Førde sentrum.

For ca. 45 år sidan var det aksjonar for å få lagt gjennomgangstrafikken på E-39 utom Førde sentrum med bl. anna tunell bak Førde Hotell. Aksjonen stilna av. Halbredslia vart noko opprusta, som skulle vere mildertidig. Og biltrafikken på desse 45 år har auka enormt, ikkje minst tungtransporten som dundrar gjennom Halbrendslia og Førde sentrum.

Kategorier
Nyheter

Slottet i Førde!

Av Bjarte Berge, borgar, Førde

Fleire ord om utviklinga av Førde sentrum, og det fatale feilgrepet som er i ferd med å skje.

Kategorier
Nyheter

Hurra for handlekrafta til Gloppen-ordførar Gloppestad

Odd Skrede, Førde

I Gloppen vil Statens vegvesen bygge ein firefelts motorveg på Byrkjelo, tvers gjennom noko med det beste jordbruksområdet som finnst her i distriktet. Dette trass i stor motstand frå folket og politikarane i kommunen. Breimningane seier vi har ikkje trong for noko høgre standard enn det som er bygt på Jølster, strekninga Bjørset – Skei. Og det må vere fornuftig tankegang. Men nei Statens vegvesen skal ha fire felts veg for å ta i mot framtidig trafikkauke.

Kategorier
Nyheter

E39 Tunnelen forbi Førde -Takk for svar ordførar Grotle.

Odd Skrede, Førde

Eg takkar ordførar Grotle for svar i Firda 11.12.2019 vedr. status på tunnelen på E39. Det er spesielt interesant at Statens vegvesen har nokre nye moment som kan gje innsparingar på nesten 900 millionar. Sameleis at dette prosjektet vil ha endå meir gunstig effekt på trafikkavviklinga i Førde enn tidlegare lagt til grunn. Eg tykte det var mykje interesante opplysningar ordførar Grotle kom med i sitt svar til meg.